HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby

Stockholms län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Upplands-Väsby som är den kommunen där HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby finns. I Upplands-Väsby så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby så kan ni göra det genom att skicka er post till Centralv. 17, 194 76, Upplands Väsby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-58089700.

Upplands-Väsby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby har idag 714800-2590 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

I HSB:s Bostadsrättsförening Herrgården i Upplands Väsby så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Borg, Mirva Anneli som är född 1955 och har titeln Extern firmatecknare, Fransson, Erika Ingalill som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Skogfeldt Idstam, Per Johan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Tönnfält, Karl Niklas som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Vrljanovic, Suzana som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Wolf, Pehr Herman som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotErlandsson, Marie Evelina som är född 1984 och har titeln Suppleant, Hemström, Lars Raoul som är född 1953 och har titeln Suppleant, .