Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Upplands-Väsby som är den kommunen där Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening finns. I Upplands-Väsby så finns det många olika Ekonomisk förening och i Stockholms län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening har haft sedan 1998-01-01. Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Hasselg. 120, 194 38, Upplands Väsby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-59087258.

Upplands-Väsby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening har idag 716405-7098 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Ling, Mona Marie -Tjernberg, Andreas Johan Ingemar är den som för stunden ansvarar för Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande förskolemiljö som komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolans föreståndare skall i anställnings- villkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet. Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav socialstyrelsen, länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

I Fantasia i Upplands Väsby, Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bodén, Lisa Birgitta som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Chandarana, Kinnery som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Fürst, Carl Emil Henrik som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Anna Viktoria som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Ling, Mona Marie som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Tjernberg, Andreas Johan Ingemar som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotGull, Lena Jeanette som är född 1975 och har titeln Suppleant, Hemström, Helga Samantha som är född 1977 och har titeln Suppleant, .