HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby

Stockholms län

Information

716417-7581 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Upplands-Väsby som är den kommunen som HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby finns i.

HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby har varit registrerat sedan 1982-06-07 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby är och det finns flera bolag i Upplands-Väsby som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Stig Ove Ingemar -Oehler, Andreas -Olsén, Arne Ebbe -Swahn, Ros-Mari Yvonne

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby så kan ni göra det på telefon genom 08-59082510 eller genom brev på följande adress:
Slånbärsv. 21, 194 65, Upplands Väsby

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsföreningen Bollstanäs i Upplands Väsby och det är Arenander, Gun Carina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Stig Ove Ingemar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Hans Georg Fredrik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Oehler, Andreas som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsén, Arne Ebbe som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Conny Nils Erik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotSwahn, Ros-Mari Yvonne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilteus, Göran Bertil som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmer, Lena Maria Viktoria som är född 1969 och har titeln SuppleantLindeberg, Astrid Maria Birgitta som är född 1957 och har titeln Suppleant