HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Upplands-Väsby och HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby är ett Bostadsrättsförening och skapades 1985-01-14. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Upplands-Väsby där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby ska trivas.

I Upplands-Väsby så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby och det finns flera bolag som är det idag i Upplands-Väsby.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-58089700.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby är Drugge, Nina Nathalie som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Flykt, Lars Patrik som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Harju, Bengt Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Kaumheimer, Emma Maud Karin som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindell, Klas Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Bengt Georg som är född 1946 och har titeln SuppleantFrank, Eva Cathrine som är född 1974 och har titeln Suppleant, Häll, Bengt-Olov som är född 1954 och har titeln Revisor, Kronqvist, Ulla-Stina Elisabet som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant.

HSB Bostadsrättsförening Runby Höjd i Upplands Väsby har 716419-2259 som sitt organisationsnummer.