Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Upplands-Väsby och Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan är ett Bostadsrättsförening och skapades 1989-01-30. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Upplands-Väsby där företaget finns i jobbar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan ska trivas.

I Upplands-Väsby så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan och det finns flera företag som är det idag i Upplands-Väsby.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7721500.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan är Almgren, Lars Christian som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Bengt Erik som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Mähler, Jan Robert som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Sponton, Eva Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Viklund, Mats Birger som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Jarlmark, Anna Alexandra som är född 1976 och har titeln SuppleantLönnqvist, Barbro Anita som är född 1946 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyktan har 716420-4302 som sitt organisationsnummer.