Bostadsrättsföreningen Vilunda Park, Upplands Väsby

Stockholms län

Information

I Upplands-Väsby finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Vilunda Park, Upplands Väsby. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Vilunda Park, Upplands Väsby i Stockholms län. Upplands-Väsby är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2002-09-17 så har Bostadsrättsföreningen Vilunda Park, Upplands Väsby varit registrerat och sedan 2009-04-02 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Vilunda Park, Upplands Väsby och det finns fler bolag som är det i Upplands-Väsby.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vilunda Park, Upplands Väsby så kan man gör det genom att posta ett brev till Dragonv. 47, 194 33, Upplands Väsby. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Vilunda Park, Upplands Väsby så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Heinegård, Sten Christer Ingemar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörding, Sten Anders Åkesson som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindbom, Rolf Bernhard Sture som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Nihlén, Jan-Anders som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Björkman, Berndt Niklas som är född 1973 och har titeln Suppleant, Isacson, Claes Börje som är född 1947 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Vilunda Park, Upplands Väsby har 769608-7498 som sitt organisationsnummer.