Svenska Möten ekonomisk förening

Stockholms län

Information

I Upplands-Väsby finns det ett Ekonomisk förening som heter Svenska Möten ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Svenska Möten ekonomisk förening i Stockholms län. Upplands-Väsby är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Svenska Möten ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2003-02-06 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 2002-12-02 så har Svenska Möten ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2003-02-06 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Svenska Möten ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Upplands-Väsby.

Vill man komma i kontakt med Svenska Möten ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till St. Wäsby, 194 37, Upplands Väsby. Vi ni istället prata med Svenska Möten ekonomisk förening så kan ni göra det på 08-59411170.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: a) utveckla och samordna marknadsföring av medlemmarnas konferensanläggningar både centralat och regionalt. b) utveckla och samordna gemensam försäljning och bokföring för medlemmarnas konferensanläggningar, c) utveckla gemensamma kvalitets- och miljöföreskrifter samt övriga gemensamma policys, d) ingå gemensamma avtal för medlemmarna inom områden där rabatter och andra prisfördelar kan vinnas. Föreningen har dessutom till syfte att genom samverkan stödja medlemmarna i deras egenskap av konferensarrangörer och att medverka till att utveckla ekonomiskt sunda konferensföretag.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Fägerblad, Johan Bo Erik som är född 1960 och har titeln Extern VD, Glaumann, Carl Magnus som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjort, Hans Johan som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Parenius, Suzanne Margaretha som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Romell, Anne Katarina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Widén, Torbjörn Sigge som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotHallbäck, Michael Erik Björnsson som är född 1960 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fägerblad, Johan Bo Erik -Hjort, Hans Johan -Widén, Torbjörn Sigge Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Svenska Möten ekonomisk förening har 769609-0732 som sitt organisationsnummer.