Easy Systems Holding Sweden AB

Stockholms län

Information

I Upplands-Väsby finns det ett Aktiebolag som heter Easy Systems Holding Sweden AB. Det finns flera företag som liknar Easy Systems Holding Sweden AB i Stockholms län. Upplands-Väsby är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Easy Systems Holding Sweden AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1982-02-17 så har Easy Systems Holding Sweden AB varit registrerat och sedan 1987-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Easy Systems Holding Sweden AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Upplands-Väsby.

Vill man komma i kontakt med Easy Systems Holding Sweden AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Kanalv. 4, 194 61, Upplands Väsby. Vi ni istället prata med Easy Systems Holding Sweden AB så kan ni göra det på 08-59088400.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vara ett holdingbolag för företag främst inom fordonsbranschen och konsultföretag samt bedriva utveckling och förskning främst inom fordons- och databranscherna samt därmed förenlig verksamhet .Dessutom ska bolaget bedriva försäljning av managementtjänster, handel med värdepapper och konst, förvärv och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Moberg, Jan Peter som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Schüssler, Lennart som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Selmeklev, Bo Stefan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Deurell, Ole som är född 1954 och har titeln Revisor, Parameter Revision AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Moberg, Jan Peter -Schüssler, Lennart -Selmeklev, Bo Stefan Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant. .

Easy Systems Holding Sweden AB har 556215-4590 som sitt organisationsnummer.