Lost in explanation AB

Stockholms län

Information

Lost in explanation AB är ett av många verksamheter som finns i Upplands-Väsby. Det är nämligen den kommunen som Lost in explanation AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Lost in explanation AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2007-01-18.

Lost in explanation AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2006-12-28. Men sedan 2007-01-18 så har Lost in explanation AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Rialagränd 6, 194 51, Upplands Väsby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lost in explanation AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-4258505.

Upplands-Väsby arbetar för att verksamheter som Lost in explanation AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lost in explanation AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva tolknings- och översättningsverksamhet samt annan i samband därmed stående verksamheter. Affärsutveckling, marknadsföring samt kunsulterande verksamhet inom reklam och marketing. Äga och förvalta fast och lös egendom inom och utom landet samt annan i samband därmed stående verksamheter.

Firmatecknare för Lost in explanation AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lost in explanation AB och det är följande personer, Brikho, Elizabeth som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Al-Joumeyli, Adnan som är född 1950 och har titeln Suppleant, Röcklinger, Åke Lennart som är född 1962 och har titeln Revisor, Västerled Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Lost in explanation AB är 556718-7520.